⇒ การใช้ภาษาไทยคำว่า “อำนาจนำ” แทน “พระบารมี” นั่นคือ อกุศลเจตนาชัดๆ !

กว่าจะผ่านการรับรองวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มิใช่ง่ายเลย

ปัญหาที่ผ่านมาเราได้แต่โทษผู้เขียนวิทยานิพนธ์ในกรณีเกิดความผิดพลาด..


ถึงเวลาแล้วยัง

ที่จะพิจารณาความผิดของอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์นั้นๆ ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

การแก้ไขต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะพิจารณาผ่านและมอบปริญญาเอก อนุมัติให้ใส่อักษร ๒ ตัว คือ ดร. นำหน้าชื่อ

ท่าจะต้องทบทวนกันใหม่ทั้งระบบเสียแล้ว

===========

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website hit counter