• บทเรียนมีให้เรียนรู้มากมาย กว่า ๑๕ ปี แต่เราไม่รู้จักเจ็บ
  • เมื่อเจ็บแล้วไม่จำ รู้แล้วไม่สอนให้คนรุ่นต่อไปสำนึก จะไปโทษใครได้ !
  • หากอีก ๕๐ ปีข้างหน้าดูท่าจะสิ้นไทยเพราะ “งี่เง่า”

คลิกเรียนรู้ ใครงี่ ? ใครเง่า ควรรู้ด้วยตนเอง อย่าได้โทษใครเลย

https://www.surasiha.com/index.php/2021-04-22-08-03-04/2021-04-22-09-17-43/102-2021-12-16-11-27-36

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : counter widget