เยาวชนไทยถูกมหาอำนาจฉีดยาพิษ และสารเสพติด “ประชาธิปไตย” เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นไม่แปลกที่คนไทยที่เรียกตนเองว่า “คนรุ่นใหม่” จะคร่ำครวญหาปชต.ไม่หยุด


เป็นวิธีเดียวที่จะหลอกล่อให้เปิดประตูเข้ายึดครองทรัพยากร และพื้นที่เพื่อสนับสนุนการสงครามกับจีน
แต่ติดปัญหาที่ประชาชนชาวไทยไม่เชื่อคนรุ่นใหม่ที่พยายามล้มสถาบัน

พระมหากษัตริย์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติ ดังนั้นจึงต้องลวงใช้กลไกประชาธิปไตยล่อหลอก


นักการเมือง และ นักวิชาการของเราไม่รู้เท่าทันแขก จึงเชิญแนวร่วมแบ่งแยกดินแดนมาร่วมม๊อบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นั่นคือ พันธสัญญาร่วมกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนล้มพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์


หารู้ไม่ว่า ล้มพระพุทธศาสนา


นักวิชาการไร้จิตสำนึกว่าการล้มพระราชอำนาจที่โดยการใช้ประชาธิปไตยแทรกแซงอำนาจตุลาการ


คนไทยต้องรู้จักจุดอ่อนที่เป็นเป้าหมายของผู้ทำลาย คือ
ถ้าหากพระมหากษัตริย์ล้ม พระพุทธศาสนาก็ล้ม

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website hit counter