มนุษย์เกิดเป็นคนก็ถือว่ามีบุญอยู่แล้ว มีอวัยวะครบ ๓๒ ก็ถือว่าเป็นบุญเก่าที่ได้ทำไว้

ยิ่งเกิดมาเป็นครอบครัวพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นโชคมหาศาล เพียงแต่ไม่ทำบาป รักษาศีล ยึดพรหมวิหารสี่เป็นการเพิ่มบุญ ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีก แล้วจะดิ้นเอาอะไรอีกล่ะ?

ต่างชาติเขามารู้จักศาสนาพุทธเขาสงสัย แต่ยิ่งศึกษายิ่งรู้สึกเหมือนเจอขุมทรัพย์ล้ำค่ามหาศาล ชาวพุทธควรภูมิใจนะ ดูวิดีโอ.นี้สิ เขาค้น เขาหาขุมทรัพย์จนเจอ ช่างล้ำค่ากว่าที่คิด

เราอยู่ในกองทรัพย์ล้ำค่ายังไม่รู้สึกอีกหรือ ? ดูให้รู้ ดูให้ซึ้ง แล้วอย่าลืมดูตัวเองว่าเราขาดอะไรอีกไหม?

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website hit counter