ไม่ได้ว่าใคร …ต้องสอนลูกแบบนี้ ….โลก และ สังคมบ้านเรา ….ถึงจะรอด …! ?

ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ …!

 

ขอบพระคุณผู้สร้างสรรวิดีโอ.อันล้ำค่านี้เป็นอย่างยิ่ง

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website counter