เกาะกูดเป็นของไทย 100%

ภาพการรับมอบจังหวัดตราดคืนจากฝรั่งเศสในวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ.๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐)

โดยฝ่ายรัฐบาลไทยแต่งตั้งให้พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) เมื่อครั้งยังเป็นพระยาศรีสหเทพ ตำแหน่งราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย เป็นข้าหลวงออกไปรับมอบจังหวัดตราด และเกาะต่างๆ ตั้งแต่แหลมสิงห์ ไปจนถึงเกาะกูด คืนจากฝรั่งเศส

สืบเนื่องมาจาก ไทยยอมยกดินแดนเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตรให้กับฝรั่งเศส เพื่อแลกเอาจังหวัดตราดและเกาะเหล่านี้กลับคืนมา

ฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสแต่งตั้งให้มองซิเออร์รุซโซ เรสิดางเมืองกำปอด เป็นข้าหลวงส่งมอบดินแดนจังหวัดตราด คืนให้แก่รัฐบาลไทย

บทความ ความภูมิใจในวงศ์ตระกูล วิรยศิริ ของข้าพเจ้า

Cr: ดวงจำปา

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : page counter