แผ่นดินไทย บ้านของเราเพื่อลูกหลานเรา

ที่บรรพบุรษสละเลือดและชีวิตรักษาไว้ให้เราและลูกหลานเราได้อยู่อาศัย

มาบัดนี้มันกำลังทำทุกวิถีทางที่เปิดทางให้ต่างชาติเข้าครอง เรายอมหรือ?

ถ้าเรารักลูก รักหลานเรา เราต้องรักบรรพบุรุษ รักวีรบุรุษ รักบูรพกษัตริย์ รักมหาวีรกษัตริย์

และ “รักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นจิตวิญญาณของไทย” ด้วย

ขอบอกให้จำไว้สอนลูกสอนหลาน ว่า.....

“มันผู้ใดแอบแฝงสอดไส้ทำลายพระพุทธศาสนา และ

สถาบันพระมหากษัตริย์..มันผู้นั้นคือศัตรูของแผ่นดิน”

---------------

เนื้อเพลง บ้านเกิดเมืองนอน ๒๕๖๔

บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เหล่า พวกเราล้วนพงศ์เผ่าศิวิไลซ์
เพราะฉะนั้นควรจะยินดี เปรมปรีดิ์ดีใจเรียกตนว่าไทย แดนดินผืนใหญ่มิใช่ทาษเขา

ก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเอา
รบ รบ รบ ไม่หวั่นใคร มอบความเป็นไทยพวกเรา แต่ครั้งนานกาลเก่า ชาติเราเขาเรียกชาติไทย

บ้านเมืองควรประเทืองไว้ดั่งแต่ก่อน แน่นอนเนื้อและเลือดพลีไป
เพราะฉะนั้นเราควรเปรมปรีดิ์ มีความภูมิใจแดนดินถิ่นไทย รวบรวมไว้ได้แสนจะยากเข็ญ

ยากแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบากบัน ก่อนนั้นเคยแตกฉานซ่านเซ็น
แม้กระนั้นยังร่วมใจ รวบรวมชาวไทยให้ร่มเย็น บัดนี้ไทยดีเด่น ร่มเย็นผาสุกเรื่อยมา

อยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพา
ทุก ๆ เช้าเราดูธงไทย ใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มา ด้วยความผาสุกถาวรสดใส
บัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดผ่อง พี่น้องจงแซ่ร้องชาติไทย

รักษาไว้ให้มั่นคง เทอญธงไตรรงค์ให้เด่นไกล ชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน

 

เตือนสติ

การเปลี่ยนแปลงที่เราไม่รู้สึก

https://www.surasiha.com/index.php/2021-04-22-08-03-5/2021-04-22-14-02-09/86-2021-08-27-06-11-40

 

ประชาธิปไตย คือ มรดกไร้รากจากต่างชาติ

https://www.surasiha.com/index.php/2021-04-22-08-03-8/2021-04-22-14-02-14/38-2021-05-08-12-36-33

 

คำสั่งสอนของพ่อ

https://www.surasiha.com/index.php/2021-04-22-08-03-5/2021-04-22-14-02-10/44-2021-05-17-15-16-49

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website counter