บทเรียนที่ได้สอนให้ “รู้จักนักการเมือง”

เราผ่านบททดสอบกึ๋น “ว่าด้วยปัญญา” จนกระทั่ง สรุปได้ว่า นักการเมืองไทยถูกแขกจูงจมูกเรียบร้อยแล้ว

นึกไม่ถึง! ว่าองค์กรศาสนาอิสลามจะฉลาดเจ้าเล่ห์จนนักการเมืองเขี้ยวลากดินตามไม่ทัน

มีอย่างที่ไหนยกกรมการปกครององค์กรรัฐฯทั้งกรมฯและอีกหลายๆองค์กรไปรับใช้เพียงศาสนาเดียว เหมือนกับเตรียมไล่ศาสนาพุทธออกจากแผ่นดิน    

โดย: MGR Online เผยแพร่: 23 ก.ค. 2552 14:35 

 

ผู้นำกัมพูชาฉวยโอกาสดึงฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องความขัดแย้งในอ่าวไทย ให้สัมปทาน Block3 (Area3) ที่อยู่ริมนอกสุดแก่โตตาลออยล์ ขณะที่ยังเป็นน่านน้ำพิพาทกับประเทศไทย พรมแดนทางน้ำกับพรมแดนทางบกระหว่างไทย-กัมพูชาเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก แม้กระทั่ง BlockA ที่กลุ่มเชฟรอน-มิตซุย ประกาศพบน้ำมันแล้วก็ยังสามารถเป็นเขตแดนพิพาทได้เช่นกัน

ชาวไทยควรคำนึง

เหตุการณ์ในวิดีโอ.เวลาผ่านไป ๑ ปี แต่เราควรจำไว้ตลอดไป

ความเป็นมนุษย์อยู่ที่จิตสำนึก คุณธรรมและความกตัญญูเป็นตัวชี้วัด มิใช่ประชาธิปไตยที่เราพร่ำร่ำหากันอยู่

เรา “ชาวไทยทั้งแผ่นดินควรคำนึง” ควรสำนึกไว้ตลอดไป ในโลกนี้มีประธานาธิบดีคนไหนบ้างที่เสียสละอย่างพระมหากษัตริย์ของเรานั่นเงินส่วนพระองค์ล้วนๆนะ!