พวกคลั่งประชาธิปไตยอยากได้ความเท่าเทียมเหมือนต่างชาติ ฟังแค่นี้ก็รู้ได้ถึงภัยที่แฝงมากับ ประชาธิปไตย โดยความเป็นจริง ความเท่าเทียมไม่มีในโลก

มองธรรมชาติรอบตัว  เห็นภูเขาที่มีระดับลดหลั่นนั่นคือความสวยงาม ความสูงต่ำของธรรมชาติ ได้ถ่ายเทน้ำจากยอดเขาลงสู่พื้นราบ ทำให้มีคนได้ดื่มกิน

ถ้ามีพลัง มีอำนาจพิเศษทำให้ภูเขาเหล่านั้นเสมอกันหมด ความงดงามก็หายไปน้ำเพื่อบริโภคก็ไม่มี อุปโภคก็ไม่มี แล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไร? ในเมื่อทุกอย่างรอบตัวเรามันเอื้อซึ่งกันและกันให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้

ระดับการศึกษาไม่สามารถวัดจิตสำนึกได้

วัยก็ไม่สามารถวัดจิตสำนึกได้เช่นกัน

พระพุทธองค์ทรงได้สอนชำระจิตตนเองเป็นลำดับแรก พระองค์ทรงรู้ในสันดานมนุษย์ว่า

มีเพื่อนส่งภาพเครื่องกรองอากาศ ในสภาวะอากาศเป็นพิษด้วยฝุ่นละออง PM.2.5 รัฐบาลจีนได้แก้ไขปัญหาด้วยเครื่องกรองอากาศชนิดนี้ (โปรดดูวิดีโอ.)

หลังจากใช้เครื่องกรองนี้พร้อมกับฉีดน้ำยาพิเศษนี้ ปรากฎว่าได้ผลอย่างมหัศจรรย์ จะเห็นได้ว่า หิมะในฤดูหนาวจะสวยงามอย่างมหัศจรรย์ สีขาวบริสุทธ์เหมือนปุยฝ้าย 

ผมได้ตอบเพื่อนคนนั้นไปว่า น้ำยาพิเศษนั้นไปจากเมืองไทยนี่แหละ ผู้ที่ไปสอนการผลิตน้ำยาพิเศษนี้คือ ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงศ์

น้ำยาพิเศษที่ว่านี้ถ้านึกไม่ออกผมจะบอกให้ ให้นึกถึง “น้ำหมักป้าเช็ง” ที่กระทรวงสาธารณสุขเคยไปไล่จับแกนั่นแหละ

 

 

โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันแห่งความสำเร็จของจีน

จีนมาช่วยแล้ว!

มองจีนด้วยความรู้สึกปลื้มปิติ  ชื่นชมวันแห่งความสำเร็จของจีน วันแห่งชัยชนะของจีน หลังการต่อสู้กับไวรัสโคโรน่า เมืองอู่ฮั่น

จีนต้องอดทนกล้ำกลืนคำประณามจากอเมริกาหาว่าเป็นไวรัส “อู่ฮั่น”

อดกลั้นรอวันแห่งความปิติ รอวันถอดหน้ากาก วันนั้นเป็นวันที่ประชาชนมาพร้อมใจกันส่ง แพทย์ และพยาบาล

.....จากนี้ไป จีนสัญญาจะช่วยโลก !!