เมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ภัตตาหารพระราชทาน ถวายแด่ พระเดชพระคุณ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

ถึงพี่น้องชาวไทย จำเหตุการณ์วันสำคัญได้ไหม?

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากมีการจัดพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท นับเป็นวันมหามงคลของชาวไทยทุกคน

เจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมพระราชพิธีอย่างคับคั่ง หนึ่งในนั้นคือพลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ ผู้ที่จะกลายเป็น “วีรบุรุษ” ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้

งานนี้เป็นธรรมะระดับนานาชาติ

ที่ชาวพุทธควรรู้แนวทางของลูกตถาคตต่างชาติเอาไว้

เพื่อเติมเต็มสิ่งที่เราขาด เสริมความแข็งแกร่งของพระพุทธศาสนาที่เรามีอยู่

อย่าลืมสมัครเข้าจองที่นั่งไว้ล่วงหน้า

หมวดหมู่รอง