"ประเทศไทย ไม่มีพระมหากษัตริย์ ก็ไม่มีพระพุทธศาสนา - ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา ก็ไม่มีพระมหากษัตริย์
เราต้องไม่ลืมว่ามีบางศาสนา....รอเสียบอยู่นะ"
สิ้นอัตลักษณ์คือ สิ้นชาติ

วันดินโลก (World Soil Day) ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

เมื่อไหร่สมองนักการเมืองฯจะโตตามปากเสียที

 

พี่น้องไทยทนทุกข์กับเผด็จการมาพอแล้ว อยากได้ปชต.แต่ได้นักการเมืองกากๆมาแทนแล้วจะให้ประชาชนหันหน้าไปพึ่งใครเนี่ยะ?

 

 

 

อยากจะบอกนาย ปิยะบุตร (ไม่รู้ลูกใคร) ว่าตั้งแต่รู้ความจวบจนอายุอานามเข้าเลขห้ามาเนี้ย เราไม่เคยรู้สึกถูกริดรอนสิทธ์จากสถาบันพระมหากษัตริย์เลยแม้แต่น้อย

 

มีแต่ความอบอุ่นปลอดภัยภายในพระบรมโพธิสมภารด้วยซ้ำไป

 

ทุกข์สุขประชาราษฎร์ ทุกพระองค์ไม่เคยเกียงงอนว่าเป็นหน้าที่ของใครจะต้องดูแล เห็นแต่น้ำพระเสโทไหลอาบพระพักตร์ปานน้ำ พสกนิกรอย่างเราได้แต่เหนื่อยแทน

หมวดหมู่รอง