สว.สส.รธน.

“คนเล่นพวกแต่ไม่มีกึ๋น กับ คนไม่มีพวกแต่มีกึ๋น”

ความหมายในชื่อย่อ ล้วนสูงค่า แต่...สำคัญที่ สส. กับ สว.รู้ในเกียรติตนเองหรือไม่ หรือจะขายตัวให้ต่างชาติไปแล้ว

คำย่อสุดท้ายสำคัญที่สุดเพราะตัว “รธน.” รัฐธรรมนูญไม่เคยทำตัวต่ำเลย

ประชาชนวัดเกียรติ สว. สส. ว่ามีหรือไม่  ?

ครอบครัว (อัตลักษณ์) ต้นแบบของแผ่นดิน (เพื่อเวบฯ)

ผู้นำหรือ ประมุขของประเทศที่ดีเยี่ยมสมบูรณ์ที่สุด มีแห่งเดียวคือ ที่ประเทศไทยนี่เอง

เราเรียกประมุขของเราว่า “พระมหากษัตริย์”

หมวดหมู่รอง