แผ่นดินผืนนี้มี

แม้นมันผู้ใดคิดมุ่งร้าย

เหตุเพราะกูผู้กอบกู้

ยังดูแลตราบสิ้น

 

ความศักดิ์สิทธิ์

ต้องตายสิ้น

กู้แผ่นดิน

ชั่วกาลนาน

 

“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์
ตอน “สติไม่ค่อยมี ขี้ลืมอีกต่างหาก ทำยังไงดีครับ”

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง

หมวดหมู่รอง