งานฉลองวันวิสาขบูชาพิเศษจัดขึ้นโดยวัดจากแดง ประเทศไทย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในจังหวัดสุโขทัย

บันทึกจากหน้าประวัติศาสตร์นั้น ถ้าเรามองลึกเข้าไปแล้ว เหมือนกับว่า การที่เรารัก สามัคคีกัน จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่เราจะสามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอ

ถ้าแตกความสามัคคี ก็จะเมือนที่เมืองเพชรบุรี ที่แม่ทัพไทยแตกคอกันเอง จึงต้องตายทั้งสองคน และเสียเมืองด้วย

หมวดหมู่รอง