เกาะกูดเป็นของไทย 100%

ภาพการรับมอบจังหวัดตราดคืนจากฝรั่งเศสในวันที่ ๖ กรกฎาคม ร.ศ.๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐)

"เย็นกาย – เย็นใจ"
เมื่อขยะถูกกำจัดทั้งภายใน และภายนอก

หมวดหมู่รอง