มาถึงปี ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเข้าสู่โหมด “ขัดแย้งกันอีกแล้ว”

เนื่องจากอุปสรรคจากความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมกทม.แลบางจังหวัดรอบกทม.ได้พบกับปัญหาปั๊มน้ำเสีย ต้องรอซ่อม ถึงแม้ซ่อมเสร็จแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหาการผลักดันน้ำได้ทันเวลาหรือไม่?

จึงขอนำเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในปี ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ทรงแก้ไขปัญหาการเร่งการระบายน้ำโดยใช้รถลำเลียงพลรถสะเทินน้ำสะเทินบก ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังผลักดันด้วยระบบวอร์เตอร์เจ็ตผลักดันน้ำไปข้างหลัง

ถ้าจำไม่ผิดพระองค์(ร.๙) ทรงใช้รถดังกล่าวหันหัวไปทางต้นน้ำ แล้วเดินเครื่องให้เทอร์โบผลักดันน้ำไปข้างหลังเพื่อเร่งให้น้ำเดินทางไปทางด้านท้ายด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น แต่ต้องใช้สายสลิงค์ผูกเรือลำเลียงพลนั้นกับเสาหลักที่แข็งแรงเพียงพอเพื่อมิให้เรือฯหลุดลอยไปตามกระแสน้ำ

มาบัดนี้ได้ทราบว่าทางกองทัพเรือได้ใช้รูปแบบวอร์เตอร์เจ็ตผลักดันน้ำของเรือลำเลียงพลมาสร้างใหม่เพื่อภารกิจผลักดันน้ำโดยเฉพาะ คงได้ใช้ในเหตุการณ์น้ำท่วมปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งนี้

ไม่ได้ว่าใคร …ต้องสอนลูกแบบนี้ ….โลก และ สังคมบ้านเรา ….ถึงจะรอด …! ?

ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ …!

 ขณะที่เรากำลังคลั่งไคล้ ปราชญ์ชาวกรีก โซคราติส เพลโต อริสโตเติล

ไอน์สไตน์ได้พบและยอมรับ เรียกพระพุทธศาสนาว่า

“ศาสนาแห่งจักรวาล”

ไอน์สไตน์พบ

สมัยอยู่ที่มหาวิทยาลัย พรินซ์ตัน ไอน์สไตน์พูดถึงศาสนาพุทธอยู่บ่อยครั้ง แต่ในข้อเขียนของเขาทั้งหมดมักจะเลี่ยงไปใช้คำว่า “ศาสนาแห่งจักรวาล” เพื่อลดแรงสะท้อนทางสังคมตะวันตกที่มิได้นับถือศาสนานี้ อีกทั้งเขาเองก็ได้เขียนโจมตีศาสนาอื่นๆไว้ไม่น้อยเหมือนกัน (นาทีที่ ๙.๐๐)

 ขอขอบคุณ สำนักสื่อธรรมะ  (เปิดพระราชนิพนธ์ แรก ฉบับเต็ม - สำนักสื่อธรรมะ (dhamma-media.blogspot.com))

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

‘เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์’

หมวดหมู่รอง