ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในจังหวัดสุโขทัย

บันทึกจากหน้าประวัติศาสตร์นั้น ถ้าเรามองลึกเข้าไปแล้ว เหมือนกับว่า การที่เรารัก สามัคคีกัน จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่เราจะสามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอ

ถ้าแตกความสามัคคี ก็จะเมือนที่เมืองเพชรบุรี ที่แม่ทัพไทยแตกคอกันเอง จึงต้องตายทั้งสองคน และเสียเมืองด้วย

ค่ายผู้ลี้ภัยเขาอีด่าง Khao I Dang refugee camp (1979-1993)

Thai helps hundreds of thousands of Khmer people. But Khmer people don't want to remember.

ไทยได้เคยช่วยชาวเขมรนับแสนคน ให้รอดตาย แต่คนเขมร ไม่อยากจำ...


ชายแดนไทย-กัมพูชา ยาวกว่า 800 กิโลเมตร (หลังจากข้าหลวงฝรั่งเศส มาปักปันเขตแดน ในปี พ.ศ.2450) มีเหตุการณ์ และมีประชาชนที่ไปมาหาสู่ ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

หมวดหมู่รอง