ในนามฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม

ในอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพน พระพรหมวชิรสุธี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

บุญและกรรมจำแนก

สัตว์โลกให้ไปเกิดบนถิ่น(ดวงดาว)ต่างกัน

  1. โปรดอ่านบทความ “คำทำนายของคุณยาย บาบา วานก้า”  ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบรรทัดสุดท้ายจะมีข้อความ
    มนุษย์เป็นอมตะ อาศัยอยู่กับมนุษย์ต่างดาว ไม่มีความชั่วร้าย มีผู้คนกว่า 3.5 แสนล้านคนอาศัยกระจัดกระจายไปทั่วจักรวาล”

  2. ดู ค..ว่าเป็นค..เท่าไหร่? แล้วเอา ๕๔๓ บวก ดูผลลัพธ์ นั่นคือปีสุดท้ายของมนุษยชาติ บนโลกนี้

  3. พระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้ว่าพระพุทธศาสนาอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปีครับ นั่นคือ พระพุทธองค์ได้เตือนมนุษย์ทุกๆคนให้บำเพ็ญบุญ รักษาศีล

  4. อิสลาม - คริสต์เรียกว่าวันสิ้นโลก เขาจะเป็นอย่างไรต่อไม่ทราบแต่ผมคิดเอาว่า ถ้ามนุษย์เรายังมีบาป จะไปเกิดในภพที่ต่ำสุด เริ่มจากสัตว์เซลเดียว จะดาวดวงไหนก็ไม่รู้

  5. ถ้านิพพานได้ก็รอด ถ้ายังเกิดก็ผจญกับโลกดึกดำบรรพอีกนั่นแหละ กว่าจะได้เป็นมนุษย์อีก

หมวดหมู่รอง