เด็กไทยชนะเลิศหนังสั้นระดับโลก

 

ระดับการศึกษาไม่สามารถวัดจิตสำนึกได้

วัยก็ไม่สามารถวัดจิตสำนึกได้เช่นกัน

จะสร้างมัสยิด หรือ ทุบมัสยิดทิ้งไม่ใช่ปัญหา

แต่ปัญหาคือ คน

เมื่อ “สติขาด - จิตสำนึกก็ขาด” นายทหารระดับพลเอกไม่ควรขึ้นเวทีแขกมุสลิม

ยังเปิดโอกาสให้กล่าวประนามพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งเปรียบตัง “พ่อผู้ให้กำเนิด”ตนเอง

ภาพการสอบพระปริยัติธรรมในประเทศพม่า ที่กุลบุตรชายหญิง เล่าเรียน ฝึกท่องทรงจำพระอภิธรรม

หมวดหมู่รอง