แผ่นดินผืนนี้มี

แม้นมันผู้ใดคิดมุ่งร้าย

เหตุเพราะกูผู้กอบกู้

ยังดูแลตราบสิ้น

 

ความศักดิ์สิทธิ์

ต้องตายสิ้น

กู้แผ่นดิน

ชั่วกาลนาน

 

กรุงศรีฯเคยคลุกคลี

แผ่นดินเคยเดือด

แต่ไทยต้องคงนาม

ถึงไม่มีใครวิญญาณกู

 

ด้วยสีเลือด

เลือดโลมไหล

ความเป็นไทย

จะสู้เอง


 

 จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website counter