“รีไซเคิลขวดพลาสติกใส” มาเป็นจีวรพระสงฆ์

พระพุทธศาสนาในพม่าไร้ความขัดแย้งด้านหลักพระพุทธศาสนา ไทยมีปัญหาเพราะเข้าไม่ถึงพระไตรปิฎก
เพราะพม่ามีพระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก หมายความว่าจำได้ทั้งหมดทั้งความหมายและเนื้อหา จึงไร้ความขัดแย้ง เพราะเหมือนกับมีศาลศาสนาอยู่ทุกๆหมู่เหล่าของศาสนิกชน

แล้วไทยล่ะ?

 

ผมพบท่านเจ้าคุณพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) ในการประชุม Exco ครั้งที่ 101 ที่เมือง Nonsan-Inchron ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม2567 รู้สึกทึ่งมากที่พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง สมุทรปราการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน คณะกรรมการประจำด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) นับว่าเป็นพระภิกษุรูปแรกที่ดำรงตำแหน่งสำคัญยิ่งนี้

หมวดหมู่รอง