บรรยากาศในสมรภูมิรบเป็นอย่างไร?

การต่อสู้ชิงไหว ชิงพริบกับข้าศึกเวียดนามที่กรำศึกกับต่างชาติมาเป็นเวลายาวนานอย่างไร?

การรบจนกระสุนหมด เพื่อนโดนกับระเบิด กระสุนปืน ค.ลงกลางหลุม แขน ขาขาด ไส้กระเด็นไปแขวนบนยอดไม้ คนที่อยู่ต้องอุ้มเพื่อนที่โชกเลือดไปส่งแนวหลัง

ทหารทุกเหล่าต้องขอบคุณครูฝึก ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ขับเคี่ยวให้ฝึกจนแกร่ง