งานฉลองวันวิสาขบูชาพิเศษจัดขึ้นโดยวัดจากแดง ประเทศไทย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

การเฉลิมฉลองนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดและการกำกับดูแลของพระมหาประนอม ธัมมลังกาโร พระศาสนาจารย์ ธัมมจริยา เจ้าอาวาสวัดจากแดง ประเทศไทย

"วิสาขบูชา" วันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤษภาคม เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธหลายล้านคนทั่วโลก

ในวันวิสาขบูชา เมื่อสองพันปีครึ่งมาแล้ว ในปี 623 ก่อนคริสตกาล พระพุทธเจ้าประสูติ ตรงกับวันวิสาขบูชาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และในวันวิสาขบูชาที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้ 80 พรรษาเสด็จดับขันธปรินิพพาน

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free hit counter