ครอบครัว (อัตลักษณ์) ต้นแบบของแผ่นดิน (เพื่อเวบฯ)

ผู้นำหรือ ประมุขของประเทศที่ดีเยี่ยมสมบูรณ์ที่สุด มีแห่งเดียวคือ ที่ประเทศไทยนี่เอง

เราเรียกประมุขของเราว่า “พระมหากษัตริย์”

แสนที่จะทุกข์

พระองค์ทรงเป็นห่วงลูกสาวที่เป็นกำลังสำคัญของราชการแผ่นดินในพระราชวงศ์จักรี

แต่พระราชกิจก็ยังทรงปฏิบัติไม่ได้หยุด มิได้ลดละในราชภารกิจ