สาระสำคัญของกฎหมายมาตรา 112 คือ

“ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี”

กฎหมายมาตรา 112 มุ่งคุ้มครองตำแหน่ง ไม่ใช่คุ้มครองตัวบุคคล
กล่าวคือ ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ ตำแหน่งพระราชินี ตำแหน่งรัชทายาท และตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ประเด็นนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า..

ความผิดฐาน 112 มุ่งคุ้มครองตำแหน่งประมุขของรัฐ (Head of State) และตำแหน่งที่ใกล้ชิดประมุขของรัฐ (พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)

ส่วนการดูหมิ่น หมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย หมายถึง การกระทำ การเหยียดหยาม การสบประมาท การทำให้อับอาย และการกระทำนั้นเป็นการลดคุณค่าผู้ถูกดูหมิ่นลงโดยผู้ที่หมิ่น
รวมไปถึงการใส่ความกล่าวหาบุคคลอื่น ต่อบุคคลที่สาม ตลอดจนการกระทำที่จงใจให้เกิดอันตรายและความเสียหายแก่บุคคลอื่น
ไม่ว่าด้วยวาจา กริยาท่าทาง การเขียน พิมพ์ หรือวิธีการใดก็ได้

นี่คือสาระสำคัญของกฎหมายมาตรา 112 และความหมายของการดูหมิ่น หมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย ซึ่งเราควรทำความเข้าใจให้กระจ่าง มากกว่าการอ้างสิทธิความเท่าเทียม เพื่อขอยกเลิก ม.112 โดยไม่สนใจว่าจะมีผู้ใดกระทำความผิดอีกหรือไม่

เพราะไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะยกเลิกกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนทำตามอำเภอใจ

และถ้าพิจารณากันง่าย ๆ โดยยึดสาระสำคัญของข้อกฎหมายแล้ว หากเราไม่ได้หมิ่นประมาท ไม่ดูหมิ่น ไม่แสดงความอาฆาตมาดร้าย เพียงไม่กระทำแค่ 3 กรณีนี้ ก็ไม่มีความผิดใน มาตรา 112

เนื่องจาก มาตรา 112 ไม่ได้มีไว้เพื่อจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพทางวิชาการ หรือการพูดคุยถกเถียงถึงพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบัน แต่มีไว้เพื่อคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ อันถือเป็นหัวใจหลักของระบอบการปกครอง

ที่มา: ช่อง Lue History

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free website counter