พวกคลั่งประชาธิปไตยอยากได้ความเท่าเทียมเหมือนต่างชาติ ฟังแค่นี้ก็รู้ได้ถึงภัยที่แฝงมากับ ประชาธิปไตย โดยความเป็นจริง ความเท่าเทียมไม่มีในโลก

มองธรรมชาติรอบตัว  เห็นภูเขาที่มีระดับลดหลั่นนั่นคือความสวยงาม ความสูงต่ำของธรรมชาติ ได้ถ่ายเทน้ำจากยอดเขาลงสู่พื้นราบ ทำให้มีคนได้ดื่มกิน

ถ้ามีพลัง มีอำนาจพิเศษทำให้ภูเขาเหล่านั้นเสมอกันหมด ความงดงามก็หายไปน้ำเพื่อบริโภคก็ไม่มี อุปโภคก็ไม่มี แล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไร? ในเมื่อทุกอย่างรอบตัวเรามันเอื้อซึ่งกันและกันให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้

ระดับการศึกษาไม่สามารถวัดจิตสำนึกได้

วัยก็ไม่สามารถวัดจิตสำนึกได้เช่นกัน

พระพุทธองค์ทรงได้สอนชำระจิตตนเองเป็นลำดับแรก พระองค์ทรงรู้ในสันดานมนุษย์ว่า

มีเพื่อนส่งภาพเครื่องกรองอากาศ ในสภาวะอากาศเป็นพิษด้วยฝุ่นละออง PM.2.5 รัฐบาลจีนได้แก้ไขปัญหาด้วยเครื่องกรองอากาศชนิดนี้ (โปรดดูวิดีโอ.)

หลังจากใช้เครื่องกรองนี้พร้อมกับฉีดน้ำยาพิเศษนี้ ปรากฎว่าได้ผลอย่างมหัศจรรย์ จะเห็นได้ว่า หิมะในฤดูหนาวจะสวยงามอย่างมหัศจรรย์ สีขาวบริสุทธ์เหมือนปุยฝ้าย 

ผมได้ตอบเพื่อนคนนั้นไปว่า น้ำยาพิเศษนั้นไปจากเมืองไทยนี่แหละ ผู้ที่ไปสอนการผลิตน้ำยาพิเศษนี้คือ ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงศ์

น้ำยาพิเศษที่ว่านี้ถ้านึกไม่ออกผมจะบอกให้ ให้นึกถึง “น้ำหมักป้าเช็ง” ที่กระทรวงสาธารณสุขเคยไปไล่จับแกนั่นแหละ

 

 

โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

หมวดหมู่รอง